Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is bij uitstek het hulpmiddel voor verantwoord gebouwbeheer.

Een goede kostenbegroting van geplande onderhoudswerkzaamheden dient als basis voor het bepalen van o.a. servicekosten en verhuurprijzen. Daarnaast is een goed onderhouden gebouw of complex meer waardevast.

Onze werkwijze
Een goed meerjaren onderhoudsplan is afgestemd op duidelijke doelstellingen welke worden opgesteld aan de hand van het gewenste onderhoudsniveau en beschikbare financiële middelen. Daarnaast worden ook overige wensen in ogenschouw genomen zoals mogelijke verbeteringen of energiebesparende maatregelen.

De basis is een goede bouwkundige inspectie volgens de conditiemeting NEN2767. Daarna bepalen we van alle bouwdelen de hoeveelheden (vierkante meters metselwerk, strekkende meters kozijnen, etc.). Vervolgens wordt er een meerjarenonderhoudsplan en begroting opgesteld voor 10, 15, 20, 25 of 30 jaar.

Wij bespreken het rapport MJOP met onze opdrachtgevers. Op verzoek kunnen wij het ook presenteren en uitgebreid toelichten.

Verenigingen van Eigenaren (VvE)
VvE’s zijn sinds 2008 verplicht een reservefonds op te bouwen voor het uitvoeren van (toekomstig) groot onderhoud en in het bezit te zijn van een meerjarenonderhoudsplan. Daarnaast zijn VvE's per 1 januari 2017 wettelijk verplicht om jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren voor onderhoud.

Het voorkomen van achterstallig onderhoud is ook belangrijk voor de verkoop en de waarde van uw appartement. Een actieve VvE en een gezonde onderhoudsreserve, met behulp van een MJOP.

Kleine VvE
Een VvE kan al uit 2 appartementen bestaan zoals een winkelpand met bovenwoning. Vooral in de grote steden zoals Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zijn veel kleine VvE's te vinden. Wij hanteren speciale tarieven voor MJOP's van VvE's met minder dat 10 appartementen.

Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
Het toepassen van mogelijke energiebesparende maatregelen opnemen in uw Meerjaren onderhoudsplan? Met een energieadvies op maat kunnen wij voor u een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan opstellen waarin de mogelijkheden tot energiebesparing worden opgenomen. Lees meer over het DMJOP.

Meer informatie
Wilt u een inspectie laten uitvoeren en een MJOP laten opstellen? Bel ons op 085 - 489 1606 of vraag een vrijblijvende offerte op.


Sinds 1989: Al bijna 30 jaar Samen Sterk Werk

Contact Industrieweg 25 E
3762 EG Soest

info@ssw-groep.nl
085 – 489 1606