Waakhond steunt klacht Vestia tegen accountants

Nieuwsdatum: 24-10-2012

De financiële toezichthouder op corporaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), steunt de aangekondigde tuchtklacht van Vestia tegen haar voormalige accountants KPMG en Deloitte. Dat meldt het CFV op haar site. Saillant is dat het CFV zelf ook KPMG als externe accountant heeft.

'Bedreigd'
KPMG kondigde gisteren aan haar controleopdracht bij Vestia te stoppen en terug te geven. Half september had ze al haar controles gestaakt. Reden is volgens KPMG dat zij zich als accountant met de tuchtklacht van Vestia in het vooruitzicht ‘bedreigd’ voelde in haar onafhankelijkheid bij het controleren van de boeken. De beroepsregels gebieden dat de accountant dan zijn positie heroverweegt.

Klacht
Vestia kondigde gisteren aan bij de Accountantskamer te Zwolle een klacht in te dienen tegen haar accountants van KPMG en Deloitte. KPMG was de externe accountant voor de jaarrekening 2010, Deloitte was de voorganger van KPMG bij Vestia.

Twijfel over waardering
Beide accountantorganisaties zijn diep verwikkeld geraakt in de Vestia-affaire. Eind januari werd bekend dat Vestia door haar derivatenportefeuille op omvallen stond. De grote risico’s die Vestia op haar derivaten liep, bleken niet door te werken in de waardering van de derivaten in de jaarrekeningen. In april heeft KPMG dan ook haar goedkeurende verklaring onder de jaarrekening 2010  ingetrokken, omdat ze naar eigen zeggen twijfelde of de derivaten bij nader inzien wel goed waren gewaardeerd. KPMG heeft in haar waarderingsmethode voor derivaten gedeeltelijk doorgeborduurd op de waarderingswijze waaronder Deloitte in de jaren daarvoor al zijn handtekening had gezet. Deloitte heeft zijn goedkeurende verklaringen niet ingetrokken. Vestia gaat nu in haar tuchtklacht tegen Deloitte terug tot en met het boekjaar 2006. De klacht betreft vier jaren, 2006 tot en met 2009.

In nauw overleg
Het CFV laat weten dat Vestia haar procedure heeft aangekondigd in nauw overleg met het fonds. ‘Het CFV vindt het van belang dat ook de betrokken corporatie zelf partij wordt in de reeds lopende klachtprocedures tegen de controlerend accountants van Deloitte en KPMG over de genoemde jaarrekeningen. Daarmee kan worden bereikt dat de Accountantskamer zo volledig mogelijk wordt voorgelicht alvorens een beslissing in de klachtzaken te nemen. Het CFV acht een dergelijk oordeel van de Accountantskamer relevant omdat de jaarrekeningen van corporaties de basis vormen voor het toezicht door het CFV op de corporatiesector.’

'Materieel'
Gevraagd naar wat de steun inhoudt, antwoordt CFV-directeur Jan van der Moolen: ‘Materieel, met informatie en overleg’. Het CFV dient niet zelf een klacht in. Daar is wel over gesproken, maar het CFV wil toch liever de andere partijen laten voorgaan. Dat is naast Vestia ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die in juli aankondigde tegen KPMG-accountant Marcel Noorlander een klacht in te dienen.

Pieter Lakeman
‘Vestia heeft een cliëntrelatie met de accountants en de Autoriteit Financiële Markten heeft een wettelijke toezichtstaak op de accountants’, aldus Van der Moolen. Er zijn tegen KPMG en Deloitte wel al tuchtklachten binnengekomen bij de Accountantskamer van de zijde van Sobi-voorzitter Pieter Lakeman. KPMG-er Noorlander heeft daartegen al een verweerschrift opgesteld.
Volgens Van der Moolen is het geen probleem dat KPMG de accountant van het CFV is. ‘We dienen immers zelf geen klacht in.’
Vestia zelf realiseert zich dat ze in de rij aansluit bij de Accountantskamer in Zwolle. Maar de corporatie zegt over informatie te beschikken met betrekking tot de werkzaamheden van de accountants die niet beschikbaar is bij andere partijen. En die informatie is van belang, aldus Vestia, om de Accountantskamer zo’n volledig mogelijk beeld te verschaffen.
Vestia zal de Accountantskamer vragen de klachten gezamenlijk te behandelen, ‘zodat niet de situatie ontstaat dat op de klachten van Sobi en AFM eerder wordt beslist dan nadat de klachten van Vestia door de Accountantskamer zijn behandeld’.

Bron: FD online

Nieuwsoverzicht


Sinds 1989: Al bijna 30 jaar Samen Sterk Werk

Contact Industrieweg 25 E
3762 EG Soest

info@ssw-groep.nl
085 – 489 1606