NHG: �Afname woningverbetering zorgelijk�

Nieuwsdatum: 10-10-2012

Het aantal NHG’s voor woningverbetering neemt steeds verder af. Deze trend is bedreigend voor de kwaliteit en duurzaamheid van eigen woningen, met name in de oudere wijken. Dat stelt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Tot en met het derde kwartaal van 2012 hebben 68.200 huishoudens de aankoop van hun woning gefinancierd met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bijna evenveel als in de eerste drie kwartalen van vorig jaar (73.000). Momenteel wordt ongeveer 90% van alle aankopen onder de € 320.000 (NHG-kostengrens) gefinancierd met NHG. Vóór de kredietcrisis, was dit nog 60%. Hierdoor blijft het aantal nieuwe NHG’s voor de aankoop van woningen onverminderd hoog.

Woningverbetering neemt verder af
Het aantal nieuwe NHG’s voor woningverbetering, waaronder energiebesparing, neemt steeds verder af. In de eerste drie kwartalen van 2012 waren dat er 17.100 tegenover 26.200 in dezelfde periode vorig jaar. Deze afname heeft te maken met de nieuwe bankencode waarin de kosten van woningverbetering niet meer volledig mogen worden meegefinancierd, maar tot maximaal de hieruit voortvloeiende waardevermeerdering. De verwachting is dat deze trend zich zal doorzetten, omdat de financieringscapaciteit vanaf 1 januari 2013 door onder meer het lente-akkoord nog verder wordt beperkt.

“Dit is een bedreiging voor de kwaliteit en duurzaamheid van eigen woningen.  Met name in de oudere wijken zoals in Rotterdam-Zuid,” zegt Karel Schiffer, algemeen directeur van NHG. “Dit onbedoelde neveneffect van het Lenteakkoord kan worden gerepareerd door bij leningen met NHG toe te staan dat woningverbetering volledig kan worden meegefinancierd. Hieraan zijn geen extra kosten en risico’s voor het Rijk verbonden.”

Bron: www.vastgoedactueel.nl

Nieuwsoverzicht


Sinds 1989: Al bijna 30 jaar Samen Sterk Werk

Contact Industrieweg 25 E
3762 EG Soest

info@ssw-groep.nl
085 – 489 1606