Klachtenlijn over beheerders VvE's

Nieuwsdatum: 02-09-2012

Klachtenlijn over beheerders VvE's

Stichting VvE Belang heeft vandaag een klachtenlijn gelanceerd waar Vereniging van Eigenaars (VvE's) en appartementseigenaren klachten kunnen deponeren over hun beheerder.

Bij de stichting komen met regelmaat van de klok klachten binnen van aangeslotenen over problemen met hun beheerder. Uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken blijkt ook dat er zich onder de VvE-beheerders organisaties bevinden die als onbetrouwbaar aangemerkt kunnen worden.

Het ontbreekt in Nederland aan een centraal meldpunt waar klachten over VvE-beheerders gedeponeerd kunnen worden. Als belangenbehartiger voor VvE's heeft VvE Belang dan ook besloten een klachtenlijn over de beheerders in het leven te roepen.

Speciaal om deze reden heeft VvE Belang een nieuwe website geopend: www.klachtenovermijnvvebeheerder.nl en een speciaal telefoonnummer 0162 46 11 33.

VvE Belang zegt de klachten te inventariseren en onderzoeken door contact op te nemen met de beheerder. Op basis van hoor en wederhoor wordt getracht tot een passende oplossing van de klacht te komen.

Jaarlijks zal de belangenbehartiger aan de branche-organisatie van VvE-beheer en de politiek verslag uitbrengen over de omvang, aard en inhoud van de klachten.

Bron: www.nvm.nl

Nieuwsoverzicht


Sinds 1989: Al bijna 30 jaar Samen Sterk Werk

Contact Industrieweg 25 E
3762 EG Soest

info@ssw-groep.nl
085 – 489 1606