Geen energielabel bij verkoop!

Nieuwsdatum: 21-11-2012

De Tweede Kamer heeft een streep gehaald door het voorstel om bij de verkoop van huizen een energielabel verplicht te stellen. Regeringspartij VVD stemde tegen.

Door het voorstel zouden per 1 januari volgend jaar huizen alleen nog verkocht mogen worden met een energielabel. Daarin staat hoe energiezuinig het huis is. Zonder zo'n label zou een notaris de verkoopakte niet mogen passeren.

Bemoeien
De verplichting vloeit voort uit een Europese richtlijn. De VVD vindt dat de EU zich niet met de Nederlandse huizenmarkt moet bemoeien, zeker niet in een tijd dat er al zo weinig huizen worden verkocht. Het verkopen van een huis zonder energielabel blijft nu mogelijk, als zowel de koper als de verkoper er vanaf ziet.

Minister Blok zegt in een reactie dat hij betreurt dat het voorstel het niet heeft gehaald. Hij gaat op korte termijn met Brussel overleggen over de ontstane situatie.

Bron: www.nos.nl

En nu?
Ongetwijfeld zal Nederland op de vingers worden getikt door de EU. Het lijkt er op dat de mogelijkheden tot een vereenvoudigd basislabel zo snel mogelijk verkend zullen worden. Ondanks dat voormalig Minister van Binnenlandse Zaken, Liesbeth Spies, al eerder in een brief aan de Raad van State heeft te kennen gegeven dat deze insteek niet voldoet aan de Europese richtlijn EPBD.

Onder andere Vereniging Eigen Huis en de NVM organisatie zijn verheugd met het bericht. De sanctionering is volgens hen buitenproportioneel en zou volgens hen leiden tot problemen bij de overdracht.

Tot slot
Of het niet doorgaan van de handhaving (sanctionering) van het verplichte energielabel bij verkoop nu positief of negatief is voor de woningmarkt: Sinds 2006 investeren bedrijven en personen in Nederland gezamenlijk voor miljoenen euro’s in het energielabel als dienstverlening in de markt met de verwachting deze investeringen te kunnen en zullen terugverdienen omdat de Europese richtlijn nu eenmaal duidelijk is.

Naar onze mening heeft de Nederlandse overheid gefaald om de Europese richtlijn in Nederland binnen een goede banen te leiden.

SSW Groep BV zal haar activiteiten op het gebied van het energielabel op een laag pitje zetten en een afwachtende positie innemen. Op het gebied rondom aan- en verkoop van woningen zullen wij ons blijven richten op bouwtechnische keuringen.
 

Nieuwsoverzicht


Sinds 1989: Al bijna 30 jaar Samen Sterk Werk

Contact Industrieweg 25 E
3762 EG Soest

info@ssw-groep.nl
085 – 489 1606