Bouwkundig onderzoek

Heeft u een 'verschil van inzicht' omtrent een bouwkundig probleem of mogelijk ondeskundig geleverd werk? SSW is u graag van dienst bij het vinden van de oorzaken en antwoorden. Wij zijn objectief, oplossingsgericht en beschikken over de juiste mensen.

Onder een expertisebericht verstaan wij een onafhankelijk onderzoek en advies met betrekking tot specifieke bouwkundige problemen vaak in relatie tot een geschil of arbitrage. Allereerst wordt de situatie geïnventariseerd. Daarna wordt een technische inspectie op locatie uitgevoerd om de feiten te verzamelen. Vervolgens wordt er eventueel nog deskresearch uitgevoerd om uiteindelijk de vertaalslag te kunnen maken naar een duidelijke en onderbouwde adviesrapportage welke ook in arbitrage gebruikt zou kunnen worden.

Bij een expertisebericht gaan wij uit van deskresearch en een inspectie in combinatie met een uitgebreide rapportage met advies en bevindingen.

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd, wilt u meer weten wat wij mogelijk voor u kunnen betekenen op het gebied van vastgoedbeheer of voor uw Vereniging van Eigenaren? Schroom niet om contact met ons op te nemen voor aanvullende informatie, een offerte of een vrijblijvend persoonlijk gesprek. (035 - 60 23 113 / info@ssw-groep.nl)


Sinds 1989: Al bijna 30 jaar Samen Sterk Werk

Contact Industrieweg 25 E
3762 EG Soest

info@ssw-groep.nl
035 - 60 23 113